- pomiar centrum handlowego MALVA ul. Ogrodowa - ul. 1-go Maja w Nidzicy (2011 r.)

- pomiar bazy wioślarskiej w Iławie (2011 r.)

- pomiar kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Jagarzewo (2011 r.)

- pomiar drogi i kanalizacji deszczowej Kuce - Janowiec Kościelny - Pokrzywnica październik (2011 r.)

- pomiar sklepu Biedronka-Meblolux ul. Olsztyńska (2013 r.)

- pomiar drogi i sieci uzbrojenia terenu (energia, kanalizacja deszczowa, telefon, woda)

  pl. ks. Sudzińskiego- Młynarska (2013 r.)

- pomiar koryta rzeki Orzyc w miejscowości Krusze Kownatki, Zaborowo (gm. Janowiec Kościelny),

  Szemplino Wielkie (gm. Janowo) (2013 r.)

- pomiar stacji uzdatniania wody w Nidzicy, ul. Wyborska (2013–2014 r.)

- pomiar stacji paliw STATOIL ul. Olsztyńska-Traugutta lipiec (2014 r.)

- pomiar oczyszczalni ścieków w Kozłowie (2014 r.)

POMIARY POWYKONAWCZE:


 

- mapa syt-wys miejscowość Świerkocin gm. Olsztynek do sporządzenia PZP (pow. 200 ha, 1998r.)

- mapa syt-wys miejscowość Wymój gm. Olsztynek do sporządzenia dokumentacji na budowę sieci 

  wodno–kanalizacyjnej (pow. 90 ha, 2004 r.)

- mapa syt-wys miejscowość Łysakowo gm. Nidzica  do sporządzenia PZP (pow. 200 ha, 2008r.)

- mapa syt-wys miejscowość Brzeźno Łyńskie gm. Nidzica  do sporządzenia PZP (pow. 150 ha, 2008r.)

- mapa syt wys miejscowość Wietrzychowo gm. Nidzica (planowane Żwirownie, pow. 500 ha, 2009 r.)

- mapa syt-wys miejscowość Siemiątki-Tatary-Nidzica pod budowę farmy wiatrowej (pow. 120 ha 2010 r.)

- mapa syt-wys ul. Nowomiejska-Miła-Spokojna-Piekna w Nidzicy 2013

- pomiar uzup. syt-wys ul. Limanowskiego (pow. 4,5 ha, 2014 r.)

- pomiar uzup. syt-wys Sarnowo większa część wioski, (pow. 14 ha, 2014 r.)

- pomiar uzup. syt-wys ul. Tatarska – Tatary (pow. 15 ha, 2014 r.)

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE:


 

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH:


 

- budowa Grand Hotel Tiffi w Iławie

- budowa farmy wiatrowej obręb Tatary, gm. Nidzica

- budowa hali widowiskowo sportowej w Nidzicy

- budowa schroniska dla zwierząt obręb Tatary, gm. Nidzica

- budowa hal produkcyjnych, zbiorników, oczyszczalni ścieków w firmie Tymbark, gm. Olsztynek

- budowa hali przemysłowej dla zakładu LG w Mławie

 

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Szkotowo - Kownatki - Januszkowo gm. Kozłowo  (dł. 25 km, 2006 r.)

- budowa gazociągu średniego ciśnienia Litwinki, Napiwoda, Kot, Warchały, Sedańsk, Korpele 

  (dł. 45 km, 2006–2007 r.)

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Jagarzewo - Muszaki - Więckowo gm. Janowo (dł. 25km 2008-2011 r.)

- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Cebulki - Sątop gm. Kozłowo (dł. 4 km, 2009 r.)

- budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody Nidzica ul. Wyborska - Nibork Drugi gm. Nidzica 

  (dł. 6 km, 2010-2012 r.)

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Kamionka – Dziurdziewo gm. Kozłowo (dł. 5 km, 2011 r.)

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Januszkowo – Michałki gm. Kozłowo (dł. 4 km, 2013 r.)

OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH:


 

Przez wiele lat funkcjonowania firmy wykonaliśmy bardzo dużo prac geodezyjnych, w tym niezliczone ilości map sytuacyjno-wysokościowych, wytyczeń budynków, wznowień, podziałów i rozgraniczeń granic nieruchomości. Oto niektóre z większych realizacji, przy których nasza firma świadczyła swoje usługi:

Kontakt

tel: +48 (89) 625 25 53

e-mail: geomark.nidzica@op.pl

Adres

PGK GEOMARK

ul. Jagiełły 8

13-100 Nidzica

Copyright © 2014 PGK GEOMARK    Projekt i realizacja

PRACOWNIA

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA

GEOMARK

geodeta uprawniony z zakresu 1,2,4 (nr upr. 11779)

mgr inż. Marek Nowak tel.: +48 604 187 906