PRACE BIUROWE


 

- drukowanie i plotowanie plików w formatach  A4, A3, A2, A1, A0

- kserowanie dokumentów w formatach A4, A3, A2, A1 A0

  (kserowanie wielkoformatowe)

- skanowanie dokumentów w formacie A4

POMIARY REALIZACYJNE I OBSŁUGA INWESTYCJI


 

- zakładanie, pomiar i obliczenia osnów realizacyjnych

- obsługa geodezyjna budowy i montażu

 • geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
 • geodezyjna obsługa inwestycji drogowych

- pomiary i opracowanie wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń

 • pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów (budynki, suwnice)
 • sprawdzanie pionowości słupów, kominów i innych wysokich obiektów
 • sprawdzanie pionowości i skręceń wież telekomunikacyjnych i masztów
 • sprawdzanie osi maszyn

- pomiary powierzchni obiektów budowlanych

  (budynku, lokale, hale, magazyny)

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

- tworzenie modeli 3D (NMT)

- pomiary objętości mas ziemnych

- bilanse ziemne

- pomiary GPS

- podziały nieruchomości

 • na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • ​na podstawie Decyzji o Warunkach Zabudowy

 • zniesienie współwłasności

 • wydzielenie budynków mieszkalnych

 • wydzielenie części nieruchomości

 • wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego

 • realizacja roszczeń do części nieruchomości 

 • wydzielenia pod drogi​ 

 • ustalanie linii brzegowych

 

- podziały nieruchomości gruntów rolnych i leśnych

- wznowienia granic nieruchomości

- rozgraniczenia nieruchomości

- ustalanie stanu i pomiar granic władania gruntami

- regulacja stanów prawnych nieruchomości

PRACE GEODEZYJNE W ZAKRESIE EWIDENCJI GRUNTÓW


 

POMIARY SZCZEGÓŁOWE I SYTUACYJNE


 

- mapy do celów projektowych  w formie analogowej lub cyfrowej

  (.dxf, .dwg, .dgn. i inne)

- pomiar powierzchni konturów użytków pod projektowane

  zagospodarowanie działki (mapy pod zalesienie)

pomiary inwentaryzacyjne uzbrojenia terenu

- pomiary rzeźby terenu, czyli naturalnych i sztucznych form

  ukształtowania powierzchni terenu

- pomiary dróg i rzek w przekrojach

- pomiary uzupełniające

- kalibracja, wektoryzacja rastrów

(przekształcenie mapy analogowej w numeryczną mapę wektorową)

Kontakt

tel: +48 (89) 625 25 53

e-mail: geomark.nidzica@op.pl

Adres

PGK GEOMARK

ul. Jagiełły 8

13-100 Nidzica

Copyright © 2014 PGK GEOMARK    Projekt i realizacja

PRACOWNIA

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA

GEOMARK

geodeta uprawniony z zakresu 1,2,4 (nr upr. 11779)

mgr inż. Marek Nowak tel.: +48 604 187 906